Fatjola Arifaj

Këshilltare e Ministrit të Financave