Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

Për më shumë informacion klikoni në linkun: Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë