Agjencia e Trajtimit të Kredive

Misioni i Agjencisë së Trajtimit të Kredive është mbledhja e kredive të këqija të ish bankave të nivelit të dytë me kapital shtetëror në favor të buxhetit të shtetit. Për më shumë informacion klikoni në linkun : Agjencia e Trajtimit të Kredive