Të ardhurat buxhetore për muajin Janar 2015 janë 26.4 miliardë lekë nga 25.4 të planifikuar për periudhën, duke u realizuar në masën 103.7%(...) 26-02-2015