Në terminalet doganore të Kosovës nuk do të paguhet asnjë tarifë për eksportet e frutave dhe perimeve nga Shqipëria, ndërsa autoritetet(...) 05-07-2015