I gjithë procesi është kryer në shkelje të ligjeve 14-10-2014