Në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave gjendet i plotë grafiku i shpërndarjes së këtyre pagesave 03-07-2015