Kontakt

 

                         Adresa & Kontakte

 

-------------------------------------------------------------------

 

             Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë

             Email: info@financa.gov.al

 

-------------------------------------------------------------------

 

                  

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme